Brezžični alarmni sistemi

HIKVISION DS-PM-RSWR-433 BREZŽIČNI SPREJEMNIK RS-485

HIKVISION DS-PM-RSWR-433 BREZŽIČNI SPREJEMNIK RS-485

Articolo non disponibile
47,58 € 39,00 € + IVA
Visualizza tutti
1 di 1 articolo visibili

Prezzo

da

Categoria

Marchio

OK Close

DS-PWA32-HR 1. Opis 

Opomba: funkcija GPRS ali 3/46 (ima vstavljeno režo za SIM kartico) je odvisna od modela naprave. 

. Vklopljeno napajanje vklop . Vklopljeno © Reža za SIM kartico © AC napajanje _ . [Izklop o Izklopljeno napajanje O Izklopljeno © Vzmet proti anju © Napaka Napaka V slstemu © Alarm . Alarm Gumb za ponastavitev 0 Ni napake . Napačna naprava © AP & STA stikalo Plošča je dodana ne o "' alarma © primuček za baterijo © Pavezava Hikpovezavo računa 

Vmesnik omvežja Plošča ni dodana na Hik-povezavo računa 

Vmesnik M9313“? 

Opomba: odstranite zadnji pokrov, nekateri deli in vmesniki so na zadnji strani plošče. 

2. Namestitev 

1. Odvijte vijak na zadnji strani pokrova. Potisnite zadnji pokrov navzdol in ga odstranite z nadzorne plošče. 

2. Vstavite SIM kartico v režo. 3. Priključite baterijo na nadzorni plošči. 

4. Napajalnik priključite na nadzorno ploščo in vtičnico. lndikator lučka za napajanje se bo po 30 sekundah prižgala zeleno, kar pomeni da je naprava vklopljena. 

Opomba: stanje brez SIM kartice, brez baterije, izklop napajanja ali izklop omrežja, bo prišlo do napake nadzorne plošče. 

5. Priključite kabel Ethernet v internetno vtičnico. Ko je naprava dodana na Hik-povezavo bo indikator lučka posvetila zeleno. 

6. Pritrdite zadnji pokrov v namestitveni položaj 5 priloženimi vijaki. Pritrdite nadzorno ploščo na zadnji del in privite vijake, da dokončate namestitev. .! Stranska odprtina 

Če morate kabel napeljati po spodnjem delu plošče odstranite listek na stranski odprtini. | Temper vijak 

Obvezno je potrebno pritrditi temper vijak. 

3. Nastavitev Nastavitev preko APP 

1. Prijavite se v trgovino App ali Google Play in vnesite Hik-priključek za iskanje in namestitev mobilnega odjemalca. 

2. Prijavite se v APP z računom Hik-povezavo. 

3. Dotaknite se Add Device. Skenirajte kodo QR, ki je na zadnji strani plošče (na nalepki). 1. 
Dotaknite se Connect to a Network. izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, -Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

~Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fiam nato kliknite Next. 

'Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

3Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Dpomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji Strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v spletnega odjemalca ' Privzet iP naslov je pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1. NapraVa mora biti v AP načinu. ' Privzet IP naslov je ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0,54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in Iahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si lahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljena preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba; za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba 

Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisanie alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dvakrat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zunanji napravi. 

4. Dotaknite se Connect to a Network. Izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, 

S. Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

6. Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fL jem nato kliknite Next. 

7. Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

8. Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Opomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v Spletnega odjemalca 0 Privzet IP naslovje pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1, Naprava mora biti v AP načinu. . Privzet IP naslovje ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0.54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in lahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si Iahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljeno preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba: za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba . Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisar‘le alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dva krat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zu na nji na pravi. 

., 

DS-PDZ-PlOP-W 1. Nadzorna brezžična naprava 

2. Registracija Prosimo registrirajte detektor v 90 sekundah po vklopu 

Lokalno dodajanje 1. Varnostna nadzorna plošča vstopi v način za registracijo 

?. Dod:ajanje geteIktorja: držite tipko za registracijo, toliko čas d Izmemcno utnpatl. Ko je registracija končana, zelena LED lu'ka Olfler tri LED lu 3. Test komunikacije: sprostite TAMPER, da sprožite alarm C a Utrlpa 8-krat' O omba: razdal' v. ' p Ja med varnostno nadzorno plosco in detektorjem mora b' Iti manjša Od 50 cm_ 

Cke "e Začnejo 

lnicializiranje detektorja ;. I?dstranite baterijo, da bo detektor izklopljen . o 5 sekundah držite ' " ' ' " . regustracuskl kIJUC m znova namestite baterijo det kt , e or se bo istoč asno 

vklopil, ko bodo začele tri LED lučke izmenično utripati 

center za alarm ali mobilni odjemalec preko varnostne nadzorne plo 

Alarm za magnetni senzor vrat: ko je razdalja med senzorjem in magnetnim držalo 3cm se sproži alarm. m daljsa Od 

šče. 

1. Opis © Indikator 

. Zaznavanje alarma Rdeča lučka utripa 

. Prikaz moč signala 

}. Zaznavanje napajanja 

1. Napravo razstavite. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. Odstranite izolirni trak, da kaOpite napravo. 

Opomba: ne razstavljajte na prave z ostrimi deli. 

2. Sestavite sprednjo in zadnjo ploščo tako, da poravnate utor indikatorja na sprednji plošči s kablom indikatorja na zadnji plošči. 

3. Registracija detektorja 

a) Lokalna registracija detektorja 

Vklopite varnostno nadzorno ploščo. Ko sprožite detektor pritisnite funkcijsko tipko. Lahko dodate detektor glede na glasovni poziv. 

Opomba: razdalja med varnostno nadzorno ploščo in detektorjem mora biti manjša od 50 cm. 

b) Registrirajte detektor preko APP 1. Prijavite se v APP Store in vnesite Hik-Connect" za iskanje mobilnega odjemalca. 2. Prenesite in namestite Hik-Connect na vaš telefon. 

3. Po namestitvi pritisnite © za zagon odjemalca. 

4. Vklopite varnostno nadzorno ploščo. 

5. Prijavite se Hik-Connect in se dotaknite ikono "+" v zgornjem desnem kotu na strani HikConnect, da dodate varnostno nadzorno ploščo. Lahko skenirate QR kodo na zadnji strani plošče ali na embalaži, ali pa ročno vnesite serijsko številko naprave da dodate napravo, ko je naprava v načinu registracije. 

6. Pri dodajanju varnostne nadzorne plošče se dotaknite ikone arming status (status vklopa) na desni strani od imena nadzorne plošče, da greste na stran Partition. 

7. Dotaknite se ikone "+" na strani Partition, da dodate zunanjo napravo. 

4. Namestitev detektorja 

1. Preverite moč signala. 

Pojdite v način preverjanje signala z delovanjem na nadzorni plošči. 

Indikator detektorja zasveti zeleno: dober signal. 

Indikator detektorja zasveti rdeče: slab signal. 

Prepričajte se, da pred namestitvijo LED lučka sveti zeleno, ko je detektor v načinu moč signala. 

2. Namestitev detektorja Lepilni trak prilepite na zadnjo stran detektorja. Prilepite detektor na želeno mesto. Opomba: za pravilno delovanje TAMPER-ja debelina traka ne Sme bit' 3. Prilepite senzor na rob vrat ali okna. Prepričajte se, da je Senzm pol Več kot lmm, oknom. ravna" Z robom vrat ;. 4. Prilepite magnetno palčko na rob vrat ah' oken. Prepričajte se d . a ' Poravnana z robom vrat ali oknom. ' a 1e magnetna palčka 

£. I‘dIIIEDLILBV 1. Razstavite napravo. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. 

Odstranite izolacijski trak, da vklopite napravo. Opomba: naprave ne razstavljajte z ostrimi predmeti. 

3. Registracija 

Dodajanje ključka 

Lahko dodate ključek na varnostno nadzorno ploščo preko spletne 1. Kliknite System -) stran za upravljanje s ključavnico. 

2. Kliknite Add in pritisnite katerokoli tipko na ključku. 

3. Nastavite parametre ključka. 

4. Kliknite OK. 

Brisanje ključka 

Formatira nje 1. Odstranite baterijo. 

2. Na ključku držite tipko vklop in pon pomen:, da je formatiranje končano. 

ga odjemalca nadzorne P|0šče

 
 

Oltre ai cookie obbligatori, sul sito web di Spy Shop utilizziamo anche cookie analitici e pubblicitari, nonché cookie di social network.

Se sei d'accordo con questo, fai clic sul pulsante ACCETTO. Per una descrizione dettagliata e per impostare l'utilizzo dei singoli cookie, cliccare sul link IMPOSTAZIONI COOKIE.

×
Managing cookies on the Spy Shop website
Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web e senza di essi la trasmissione di messaggi nella rete di comunicazione non sarebbe possibile. Questi cookie sono necessari anche per offrirvi i servizi disponibili sul nostro sito web. Questi cookie consentono di accedere al proprio profilo utente, selezionare la lingua, accettare i termini e identificare la sessione utente.Per questi cookie non serve il consenso dell'utente.

Cookie analitici

Questi cookie ci aiutano a raccogliere informazioni su come viene utilizzato il nostro sito web. Questo ci aiuta a migliorare l'esperienza degli utenti e ad identificare le loro esigenze e tendenze. Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie pubblicitari

I plug-in e gli strumenti di terze parti utilizzati come cookie consentono il funzionamento delle funzionalità, aiutano ad analizzare la frequenza delle visite e il modo in cui vengono utilizzati i siti web. Se l’utente non acconsente all'uso di questi cookie, non verranno installati. In questo caso alcune funzionalità del sito web potrebbero non essere disponibili. Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie di social network

Consentono di fornire contenuti che vengono pubblicati sui social network e di registrare le vostre decisioni in modo da fornire un'esperienza utente più personale e migliorata. Utilizziamo questi cookie solo se avete effettuato l'accesso a un account utente Twitter, Facebook o Google quando utilizzi il sito web.

1. Informativa generale sui cookie 1.1. Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che la maggior parte dei siti web moderni memorizza sui dispositivi degli utenti, ovvero delle persone che utilizzano i loro dispositivi per accedere a determinati siti web su Internet. La loro memorizzazione è sotto il completocontrollo dell'utente, il quale può limitare o disabilitare la memorizzazione dei cookie nel proprio browser.

Alcuni cookie che permettono di registrare vari dati vengono memorizzati sul computer, sul tablet o sullo smartphone dell’utente, automaticamente o con il suo esplicito consenso.

1.2. Come funzionano e perché sono necessari?

Ad ogni visitatore o acquirente viene assegnato un cookie per poterlo identificare e consentire la sua tracciabilità all'inizio di ogni utilizzo del negozio online. I server forniti dal subappaltatore raccolgono automaticamente dati su come i visitatori, i commercianti o gli acquirenti utilizzano il negozio online e memorizzano questi dati sotto forma di registro delle attività (i cosiddetti »activity log«).

I server memorizzano informazioni sull'utilizzo del negozio online, le statistiche e i numeri IP. I dati sull'utilizzo del negozio online da parte degli acquirenti possono essere utilizzati dall’azienda per elaborazioni statistiche anonime, che servono a migliorare l'esperienza dell'utente e per la commercializzazione di prodotti e/o servizi attraverso il negozio online. Indirettamente e con il previo consenso dell’utente, il negozio online può memorizzare anche cookie di servizi esterni (ad es. Google Analytics) sul dispositivo del visitatore o dell'acquirente, che servono a raccogliere dati sulle visite al sito. Per i servizi esterni si applicano le regole e i termini generali sul trattamento dei dati personali, disponibili ai link sottostanti.

2. Autorizzazione all'uso dei cookie

Se l’impostazione predefinita del browser con cui visitate il sito web prevede di accettare tutti i cookie, significa che acconsentite al loro utilizzo. Se non volete utilizzare i cookie su questo sito web o se desiderate rimuoverli, seguite la procedura descritta sotto. La rimozione o il blocco dei cookie può causare il funzionamento non ottimale di questo sito web.

3. Cookie strettamente necessari e facoltativi e il vostro consens 3.1. L'azienda non è tenuta a ottenere il consenso dell'utente per l'utilizzo dei cookie strettamente necessari:

I cookie strettamente necessari sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web e senza di essi la trasmissione di messaggi nella rete di comunicazione non sarebbe possibile. Questi cookie sono necessari anche per offrirvi i servizi disponibili sul nostro sito web. Questi cookie consentono di accedere al proprio profilo utente, selezionare la lingua, accettare i termini e identificare la sessione utente..

3.2. Cookie che non sono necessari dal punto di vista del normale funzionamento del sito web, e per i quali dobbiamo ottenere il vostro consenso (cookie facoltativi):

Cookie analitici

Questi cookie ci aiutano a raccogliere informazioni su come viene utilizzato il nostro sito web. Questo ci aiuta a migliorare l'esperienza degli utenti e ad identificare le loro esigenze e tendenze.Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie pubblicitari

I plug-in e gli strumenti di terze parti utilizzati come cookie consentono il funzionamento delle funzionalità, aiutano ad analizzare la frequenza delle visite e il modo in cui vengono utilizzati i siti web. Se l’utente non acconsente all'uso di questi cookie, non verranno installati. In questo caso alcune funzionalità del sito web potrebbero non essere disponibili.Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie di social network

Consentono di fornire contenuti che vengono pubblicati sui social network e di registrare le vostre decisioni in modo da fornire un'esperienza utente più personale e migliorata. Utilizziamo questi cookie solo se avete effettuato l'accesso a un account utente Twitter, Facebook o Google quando utilizzate il sito web.

4. Come si modificano le impostazioni dei cookies?

È possibile gestire i cookie facendo clic sul collegamento "Impostazione dei cookie" nel footer della pagina del sito.

Si può anche controllare e modificare le impostazioni dei cookie nel proprio browser web.

IPer eliminare i cookie dal proprio dispositivo, seguite attentamente le procedure descritte, ma tenete conto che facendo così molto probabilmente limiterete la funzionalità non solo del nostro sito web, ma anche della maggior parte degli altri siti web, poiché l'uso dei cookie è una costante nella stragrande maggioranza dei siti web moderni.