Brezžični alarmni sistemi

DS-PWA32-HR 1. Opis 

Opomba: funkcija GPRS ali 3/46 (ima vstavljeno režo za SIM kartico) je odvisna od modela naprave. 

. Vklopljeno napajanje vklop . Vklopljeno © Reža za SIM kartico © AC napajanje _ . [Izklop o Izklopljeno napajanje O Izklopljeno © Vzmet proti anju © Napaka Napaka V slstemu © Alarm . Alarm Gumb za ponastavitev 0 Ni napake . Napačna naprava © AP & STA stikalo Plošča je dodana ne o "' alarma © primuček za baterijo © Pavezava Hikpovezavo računa 

Vmesnik omvežja Plošča ni dodana na Hik-povezavo računa 

Vmesnik M9313“? 

Opomba: odstranite zadnji pokrov, nekateri deli in vmesniki so na zadnji strani plošče. 

2. Namestitev 

1. Odvijte vijak na zadnji strani pokrova. Potisnite zadnji pokrov navzdol in ga odstranite z nadzorne plošče. 

2. Vstavite SIM kartico v režo. 3. Priključite baterijo na nadzorni plošči. 

4. Napajalnik priključite na nadzorno ploščo in vtičnico. lndikator lučka za napajanje se bo po 30 sekundah prižgala zeleno, kar pomeni da je naprava vklopljena. 

Opomba: stanje brez SIM kartice, brez baterije, izklop napajanja ali izklop omrežja, bo prišlo do napake nadzorne plošče. 

5. Priključite kabel Ethernet v internetno vtičnico. Ko je naprava dodana na Hik-povezavo bo indikator lučka posvetila zeleno. 

6. Pritrdite zadnji pokrov v namestitveni položaj 5 priloženimi vijaki. Pritrdite nadzorno ploščo na zadnji del in privite vijake, da dokončate namestitev. .! Stranska odprtina 

Če morate kabel napeljati po spodnjem delu plošče odstranite listek na stranski odprtini. | Temper vijak 

Obvezno je potrebno pritrditi temper vijak. 

3. Nastavitev Nastavitev preko APP 

1. Prijavite se v trgovino App ali Google Play in vnesite Hik-priključek za iskanje in namestitev mobilnega odjemalca. 

2. Prijavite se v APP z računom Hik-povezavo. 

3. Dotaknite se Add Device. Skenirajte kodo QR, ki je na zadnji strani plošče (na nalepki). 1. 
Dotaknite se Connect to a Network. izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, -Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

~Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fiam nato kliknite Next. 

'Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

3Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Dpomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji Strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v spletnega odjemalca ' Privzet iP naslov je pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1. NapraVa mora biti v AP načinu. ' Privzet IP naslov je ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0,54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in Iahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si lahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljena preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba; za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba 

Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisanie alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dvakrat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zunanji napravi. 

4. Dotaknite se Connect to a Network. Izberite brezžično povezavo (AP) kot način povezave, 

S. Potisnite stikalo na AP/STA način v položaj AP, dotaknite se Confirm. 

6. Dotaknite se povezavo na wi-fi na prikazovalnem oknu. Izberite in se povežite s stabilnim Wi-fL jem nato kliknite Next. 

7. Za aktiviranje naprave ustvarite geslo. 

8. Potisnite stikalo na AP/STA način na STA položaj. 

Opomba: pred aktivacijo morate vnesti kodo za preverjanje (na napravi ki je prilepljena na zadnji strani plošče), če napravo dodate z vnosom v serijsko številko naprave. 

Nastavitev preko spletnega odjemalca Prijava v Spletnega odjemalca 0 Privzet IP naslovje pri uporabi mobilnega brskalnika v AP načinu: 192.168.8.1, Naprava mora biti v AP načinu. . Privzet IP naslovje ko neposredno povezujete omrežni kabel z računalnikom:192.0.0.54 

Vnesite IP naslov naprave v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Ustvarite geslo, da aktivirate napravo in se prijavite v spletni odjemalec. 

Dodajanje kamere za območja 

1. Kliknite System-Network Camera in lahko uporabljate dve kameri za nadzorno ploščo. 

2. Kliknite Wireless Device-Zone, izberite območje, kliknite ikono Setting, nato izberite kamero za povezavo z območjem. 

Prav tako lahko povežete kamero z območjem preko APP, za podrobnosti si poglejte uporabniški priročnik za nadzorno ploščo. 

Konfigurirajte video-push 

Video si Iahko ogledate prek aplikacije in e-maila. Za podrobnosti o nastavitvah si poglejte navodila za uporabo varnostne nadzorne plošče. 

Nastavljeno preko 4200 odjemalca 

Prijavite se v spletnega odjemalca 

1. Prenesite in namestite iVMS-4200 odjemalec. 

2. Pojdite na stran za upravljanje naprave, izberite napravo na seznamu spletnih naprav, nato kliknite Edit Network Settings, spremenite port na 80 in kliknite Add to Client. 

Opomba: za prvo uporabo morate aktivirati napravo. 

4. Delovanje funkcijskega gumba . Opomba: dodajte kartico ali ključ preko spletnega odjemalca, predno dodate napravo za brisar‘le alarma pri nedovoljenemu posegu. 

Dodajanje zunanje naprave 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu, pritisnite enkrat funkcijsko tipko na strani nadzorne plošče in sprožite periferno napravo. 

Opomba: ključev ne morete dodati s funkcijskim gumbom. 

Preverite RF signal 

Ko nadzorna plošča ni v konfiguracijskem načinu dva krat pritisnite funkcijsko tipko in preverite moč RF signala na zu na nji na pravi. 

., 

DS-PDZ-PlOP-W 1. Nadzorna brezžična naprava 

2. Registracija Prosimo registrirajte detektor v 90 sekundah po vklopu 

Lokalno dodajanje 1. Varnostna nadzorna plošča vstopi v način za registracijo 

?. Dod:ajanje geteIktorja: držite tipko za registracijo, toliko čas d Izmemcno utnpatl. Ko je registracija končana, zelena LED lu'ka Olfler tri LED lu 3. Test komunikacije: sprostite TAMPER, da sprožite alarm C a Utrlpa 8-krat' O omba: razdal' v. ' p Ja med varnostno nadzorno plosco in detektorjem mora b' Iti manjša Od 50 cm_ 

Cke "e Začnejo 

lnicializiranje detektorja ;. I?dstranite baterijo, da bo detektor izklopljen . o 5 sekundah držite ' " ' ' " . regustracuskl kIJUC m znova namestite baterijo det kt , e or se bo istoč asno 

vklopil, ko bodo začele tri LED lučke izmenično utripati 

center za alarm ali mobilni odjemalec preko varnostne nadzorne plo 

Alarm za magnetni senzor vrat: ko je razdalja med senzorjem in magnetnim držalo 3cm se sproži alarm. m daljsa Od 

šče. 

1. Opis © Indikator 

. Zaznavanje alarma Rdeča lučka utripa 

. Prikaz moč signala 

}. Zaznavanje napajanja 

1. Napravo razstavite. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. Odstranite izolirni trak, da kaOpite napravo. 

Opomba: ne razstavljajte na prave z ostrimi deli. 

2. Sestavite sprednjo in zadnjo ploščo tako, da poravnate utor indikatorja na sprednji plošči s kablom indikatorja na zadnji plošči. 

3. Registracija detektorja 

a) Lokalna registracija detektorja 

Vklopite varnostno nadzorno ploščo. Ko sprožite detektor pritisnite funkcijsko tipko. Lahko dodate detektor glede na glasovni poziv. 

Opomba: razdalja med varnostno nadzorno ploščo in detektorjem mora biti manjša od 50 cm. 

b) Registrirajte detektor preko APP 1. Prijavite se v APP Store in vnesite Hik-Connect" za iskanje mobilnega odjemalca. 2. Prenesite in namestite Hik-Connect na vaš telefon. 

3. Po namestitvi pritisnite © za zagon odjemalca. 

4. Vklopite varnostno nadzorno ploščo. 

5. Prijavite se Hik-Connect in se dotaknite ikono "+" v zgornjem desnem kotu na strani HikConnect, da dodate varnostno nadzorno ploščo. Lahko skenirate QR kodo na zadnji strani plošče ali na embalaži, ali pa ročno vnesite serijsko številko naprave da dodate napravo, ko je naprava v načinu registracije. 

6. Pri dodajanju varnostne nadzorne plošče se dotaknite ikone arming status (status vklopa) na desni strani od imena nadzorne plošče, da greste na stran Partition. 

7. Dotaknite se ikone "+" na strani Partition, da dodate zunanjo napravo. 

4. Namestitev detektorja 

1. Preverite moč signala. 

Pojdite v način preverjanje signala z delovanjem na nadzorni plošči. 

Indikator detektorja zasveti zeleno: dober signal. 

Indikator detektorja zasveti rdeče: slab signal. 

Prepričajte se, da pred namestitvijo LED lučka sveti zeleno, ko je detektor v načinu moč signala. 

2. Namestitev detektorja Lepilni trak prilepite na zadnjo stran detektorja. Prilepite detektor na želeno mesto. Opomba: za pravilno delovanje TAMPER-ja debelina traka ne Sme bit' 3. Prilepite senzor na rob vrat ali okna. Prepričajte se, da je Senzm pol Več kot lmm, oknom. ravna" Z robom vrat ;. 4. Prilepite magnetno palčko na rob vrat ah' oken. Prepričajte se d . a ' Poravnana z robom vrat ali oknom. ' a 1e magnetna palčka 

£. I‘dIIIEDLILBV 1. Razstavite napravo. Odstranite sprednjo in zadnjo ploščo. 

Odstranite izolacijski trak, da vklopite napravo. Opomba: naprave ne razstavljajte z ostrimi predmeti. 

3. Registracija 

Dodajanje ključka 

Lahko dodate ključek na varnostno nadzorno ploščo preko spletne 1. Kliknite System -) stran za upravljanje s ključavnico. 

2. Kliknite Add in pritisnite katerokoli tipko na ključku. 

3. Nastavite parametre ključka. 

4. Kliknite OK. 

Brisanje ključka 

Formatira nje 1. Odstranite baterijo. 

2. Na ključku držite tipko vklop in pon pomen:, da je formatiranje končano. 

ga odjemalca nadzorne P|0šče

 
 

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Spy Shop website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Managing cookies on the Spy Shop website
Les cookies obligatoires

Sont des cookies, essentiels au bon fonctionnement du site Internet, par lesquels la transmission d'informations dans le réseau de communication ne serait pas possible sans eux. Ces cookies sont également nécessaires pour que nous puissions vous offrir les services disponibles sur notre site Web. Ils permettent de se connecter au profil utilisateur, à la sélection de la langue, d'accepter les termes et conditions et l'identification de la session utilisateur.

Cookies analytiques

Ces cookies nous aident à comprendre comment nos visiteurs utilisent notre site Web. Ils nous aident à améliorer l'expérience utilisateur et à identifier les besoins et les tendances des utilisateurs. Nous n'utilisons ces cookies que si vous avez explicitement consenti à leur utilisation.

Cookies publicitaires

Les plug-ins et outils tiers utilisés comme cookies permettent à diverses fonctionnalités de fonctionner, nous aident à analyser la fréquence des visites et la façon dont le site Web est utilisé. Si une personne n'accepte pas l'utilisation de ces cookies, ils ne seront pas installés, bien qu'il puisse cependant arriver, que certaines fonctionnalités intéressantes du site ne soient pas disponibles. Nous n'utilisons ces cookies que si vous avez explicitement consenti à leur utilisation.

Cookies de réseaux sociaux

Ces cookies nous permettent de fournir du contenu pour les publications sur les réseaux sociaux et d'enregistrer vos actions afin que nous puissions offrir une expérience utilisateur plus personnelle et améliorée. Nous utilisons ces cookies uniquement si vous êtes connecté à un compte d'utilisateur Twitter, Facebook ou Google lorsque vous utilisez le site Web.

1. Informations générales sur les cookies1.1. Que sont les cookies?

Les cookies sont de petits fichiers texte que la plupart des sites Web modernes stockent sur les appareils de leurs visiteurs, c’est-à-dire les personnes qui accèdent à certains sites Web sur Internet avec leurs appareils. Le stockage des cookies est sous le contrôle complet de l’utilisateur, car les utilisateurs peuvent facilement configurer leur navigateur pour restreindre ou désactiver le stockage des cookies.

Lorsque vous visitez le site Web et ses sous-pages et effectuez des opérations sur le site Web, votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, automatiquement ou après avoir obtenu votre consentement explicite, stocke certains cookies grâce auxquels diverses données peuvent être enregistrées.

1.2. Comment fonctionnent-ils et pourquoi les utilisons-nous?

Chaque visiteur ou acheteur se voit attribuer un cookie afin de l'identifier et d'assurer la traçabilité au début de chaque utilisation de la boutique en ligne. Les serveurs fournis à l'entreprise par le sous-traitant collectent automatiquement des données sur la façon dont les visiteurs, les commerçants ou les acheteurs utilisent la boutique en ligne et stockent ces données sous la forme d'un journal d'activité.

Les serveurs stockent des informations sur l'utilisation de la boutique en ligne, des statistiques et des numéros IP. Les données sur l'utilisation de la boutique en ligne par les acheteurs peuvent être utilisées par l'entreprise pour compiler des statistiques anonymes qui nous aident à améliorer l'expérience utilisateur ainsi que la commercialisation de produits et / ou services via une boutique en ligne.

Indirectement et après avoir obtenu son consentement, la boutique en ligne peut également stocker des cookies de service externes sur l'appareil du visiteur ou de l'acheteur (par exemple Google Analytics) qui sont utilisés pour collecter des données sur les visites du site Web. Concernant les services externes, les règles et conditions générales de traitement des données personnelles, disponibles sur les liens ci-dessous, s'appliquent.

2. Autorisation d'utiliser des cookies

Si les paramètres du navigateur avec lequel vous visitez le site Web sont tels qu'ils acceptent tous les cookies, cela signifie que vous acceptez leur utilisation. Si vous ne souhaitez pas utiliser de cookies sur ce site ou si vous souhaitez les supprimer, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous. La suppression ou le blocage des cookies peut entraîner des performances sous-optimales de ce site Web.

3. Cookies obligatoires et facultatifs et votre consentement3.1. Nous ne sommes pas tenus d'obtenir votre consentement pour l'utilisation de cookies obligatoires (cookies obligatoires):

Les cookies obligatoires Sont des cookies, essentiels au bon fonctionnement du site Internet, par lesquels la transmission d'informations dans le réseau de communication ne serait pas possible sans eux. Ces cookies sont également nécessaires pour que nous puissions vous offrir les services disponibles sur notre site Web. Ils permettent de se connecter au profil utilisateur, à la sélection de la langue, d'accepter les termes et conditions et l'identification de la session utilisateur..

3.2. Cookies qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement normal du site Web et pour lesquels nous sommes tenus d'obtenir votre consentement (cookies facultatifs):

Cookies analytiques

Ces cookies nous aident à comprendre comment nos visiteurs utilisent notre site Web. Ils nous aident à améliorer l'expérience utilisateur et à identifier les besoins et les tendances des utilisateurs. Nous n'utilisons ces cookies que si vous avez explicitement consenti à leur utilisation.

Cookies publicitaires

Les plug-ins et outils tiers utilisés comme cookies permettent à diverses fonctionnalités de fonctionner, nous aident à analyser la fréquence des visites et la façon dont le site Web est utilisé. Si une personne n'accepte pas l'utilisation de ces cookies, ils ne seront pas installés, bien qu'il puisse cependant arriver, que certaines fonctionnalités intéressantes du site ne soient pas disponibles. Nous n'utilisons ces cookies que si vous avez explicitement consenti à leur utilisation.

Cookies de réseaux sociaux

Ces cookies nous permettent de fournir du contenu pour les publications sur les réseaux sociaux et d'enregistrer vos actions afin que nous puissions offrir une expérience utilisateur plus personnelle et améliorée. Nous utilisons ces cookies uniquement si vous êtes connecté à un compte utilisateur Twitter, Facebook ou Google lorsque vous utilisez le site Web.

4. Comment gérer les cookies?

Vous pouvez gérer les cookies en cliquant sur le lien «Paramètres des cookies» dans le pied de page du site.

Vous pouvez également contrôler et modifier les paramètres des cookies dans votre propre navigateur Web.

Dans le cas où vous souhaitez supprimer les cookies de votre appareil, nous vous conseillons de suivre les procédures décrites, ce faisant, vous limiterez très probablement la fonctionnalité non seulement de notre site Web, mais aussi de la plupart des autres sites Web, car la majorité des sites Web modernes utilisent des cookies.